εύρους


εύρους
εὔρους, -ουν και εὔροος, -ον (ΑΜ Α και ἐύρροος, -ον)
1. (για ποταμό) αυτός που ρέει όμορφα, που έχει καθαρό και άφθονο ρεύμα νερού
2. (για πηγάδι) αυτό που αναβλύζει άφθονο νερό
αρχ.
1. άφθονος
2. (για τον οργανισμό) αυτός τού οποίου το εκκριτικό σύστημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση
3. (για λόγο) εκείνος που ρέει άνετα
4. (για φράση) εύηχος
5. (για τον βίο) αυτός που κυλάει ήρεμα, χωρίς πάθη, ο ευτυχισμένος.
επίρρ...
εὐρόως και εὔρως (ΑΜ)
1. εύκολα, χωρίς εμπόδια
2. με καλή έκκριση, με ανοιχτούς πόρους.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + ρους].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Εὔρους — Εὔ̱ρους , Εὖρος the East wind masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὔρους — ἐύρρους masc/fem nom pl ἐύρρους masc/fem nom/voc sg εὖρος the East wind neut gen sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ακουστική — Το σύνολο των φαινομένων που έχει σχέση με την ακοή. Επίσης, επιστήμη η οποία έχει ως αντικείμενό της το σύνολο των φαινομένων, που έχουν σχέση με τις ελαστικές ταλαντώσεις και περιλαμβάνει: 1) Το τμήμα της φυσικής που εξετάζειτα ηχητικά… …   Dictionary of Greek

  • φάσμα — Εικόνα που επιτυγχάνεται όταν από τις σύνθετες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες (φωτεινές ακτίνες, υπέρυθρες, υπεριώδεις και ακτίνες X) διαχωρίζονται οι ακτινοβολίες διαφορετικού μήκους κύματος. Τούτο είναι δυνατόν αν εκμεταλλευτεί είτε το… …   Dictionary of Greek

  • εκπομπή — Η παραγωγή και η εξαπόλυση ενέργειας από κάποια πηγή· η μετάδοση προγράμματος από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό πομπό. ε. ακτινοβολίας. Ε. ακτινοβόλου ενέργειας, που μεταδίδεται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Προέρχεται από ηλεκτρικά φορτία και οφείλεται …   Dictionary of Greek

  • παλίρροια — Το φαινόμενο της περιοδικής διακύμανσης της στάθμης των θαλασσών, το οποίο περιλαμβάνει δύο εναλλασσόμενες φάσεις, την πλημμυρίδα (άνοδος της θάλασσας) και την άμπωτη (κάθοδος της θάλασσας). Η π. προκαλείται κυρίως από τη μαγνητική έλξη της… …   Dictionary of Greek

  • κινησιοσκόπιο — Ηλεκτρονική διάταξη η οποία μετατρέπει σε ορατές εικόνες τις μεταβολές εύρους των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που λαμβάνει μια συσκευή τηλεόρασης από τον σταθμό ο οποίος εκπέμπει. Το κ. αποτελείται από έναν γυάλινο σωλήνα, στο εσωτερικό του οποίου… …   Dictionary of Greek

  • OROCASIAS — mons ad Antiochiam, apud Procopium Persicor. l. 2. Ε᾿ν δὲ τῇ ἄκρᾳ γενόμενος, ἣν δὴ Ο᾿ροκασιάδα καλεῖν οἱ ταύτῃ ἄνθρωποι νενομίκασι, ἐπιμαχώτατον κατενόησεν, οὗ τὸ κατ᾿ αὐτὴν τεῖχος πέτρα γὰρ τυγχάνει τις ενταῦθά ποι οὖσα ἔυρους μὲν ἐπὶ πλεῖςτον… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ήχος — Διάδοση σε ένα ελαστικό μέσο των ταλαντώσεων που μεταδίδει σε αυτό ένα ταλαντούμενο σώμα (ηχητική πηγή). Συνήθως ή. ονομάζεται και το αποτέλεσμα που παράγεται από τις ελαστικές ταλαντώσεις στο εσωτερικό αφτί. Για το φυσιολογικό ανθρώπινο αφτί, το …   Dictionary of Greek

  • δεξαμενή — Χτιστή αποθήκη, συχνά υπόγεια, όπου περισυλλέγεται και διατηρείται το βρόχινο νερό που προέρχεται από συλλεκτήριες επιφάνειες, όπως στέγες, πλακοστρωμένες αυλές κλπ. Χρησιμοποιείται κυρίως στους τόπους όπου η υδροληψία με άλλες μεθόδους είναι… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.